Почетак » Актуелно » О Граду
 

Лакше до грађевинских дозволаEasier construction permits

У име локалне самоуправе, градоначелник Пожаревца Миомир Илић потписао је са директорима јавних предузећа Протокола о унапређењу сарадње Градске управе и тих кућа у процесу издавања грађевинских дозвола.

Наиме, град Пожаревац је конкурисао и добио техничку подршку од међународног Програма подршке општинама МСП-ИПА 2007 ,,Добра управа, планирање и пружање услуга” са захтевом за ,,унапређењем процеса издавања грађевинских дозвола и комуникација везаних за њих“. -Пројекат се спроводи од априла ове године када је потписан Меморандум између Града и представника поменутог Програма, каже координаторка Пројекта Данијела Туфегџић. Протокол представља само део целокупног Пројекта о коме је реч. Схватајући властиту одговорност за углед и квалитет администрације локалне самоуправе и њених јавних предузећа, руководство Града, на иницијативу градоначелника, одлучило је да, у границама својих овлашћења, убрза и поједностави овај процес. Потписници овог документа, који је лишен непотребног узнемиравања клијената, изражавају вољу и спремност да координирају међусобну комуникацију, организацију, размену информација и документације на начин који ће омогућити брже и једноставније добијања дозвола за градњу.

Овај Протокол промовише следеће посебне мере као што су: подстицање убрзавања обраде захтева код локалних јавних предузећа и Одељења за урбанизам и грађевинске послове градске управе, пружање свеоубухватних информација о изградњи, ефикасну и правовремену размену података између надлежне управе и јавних предузећа, смањење трошкова и уштеду времена за анализу, процесирање и одобравање грађевинских дозвола, поштовање права, интереса и достојанства инвеститора, каже Туфегџић.

Циљеви које остварује овај документ су: успостављање механизама трајне и унапређене сарадње као и координација активности између страна-потписница, затим убрзавање издавања сагласности, дозвола, услова као и других форми учешћа у овом процесу. Предвиђени су и обавезни рокови: 5 радних дана од дана приспећа захтева за сва јавна предузећа и 15 радних дана за ЕД ,,Електроморава” Пожаревац.

Очекује се, такође, унапређење и побољшање комуникације између свих заинтересованих страна у циљу подизања ефикасности свих учесника у процесу издавања дозвола и благовремено информисања инвеститора о свим подацима битним за доношење његових одлука као што су цене, рокови и други услови.У име локалне самоуправе, градоначелник Пожаревца Миомир Илић потписао је са директорима јавних предузећа Протокола о унапређењу сарадње Градске управе и тих кућа у процесу издавања грађевинских дозвола.

Наиме, град Пожаревац је конкурисао и добио техничку подршку од међународног Програма подршке општинама МСП-ИПА 2007 ,,Добра управа, планирање и пружање услуга” са захтевом за ,,унапређењем процеса издавања грађевинских дозвола и комуникација везаних за њих“. -Пројекат се спроводи од априла ове године када је потписан Меморандум између Града и представника поменутог Програма, каже координаторка Пројекта Данијела Туфегџић. Протокол представља само део целокупног Пројекта о коме је реч. Схватајући властиту одговорност за углед и квалитет администрације локалне самоуправе и њених јавних предузећа, руководство Града, на иницијативу градоначелника, одлучило је да, у границама својих овлашћења, убрза и поједностави овај процес. Потписници овог документа, који је лишен непотребног узнемиравања клијената, изражавају вољу и спремност да координирају међусобну комуникацију, организацију, размену информација и документације на начин који ће омогућити брже и једноставније добијања дозвола за градњу.

Овај Протокол промовише следеће посебне мере као што су: подстицање убрзавања обраде захтева код локалних јавних предузећа и Одељења за урбанизам и грађевинске послове градске управе, пружање свеоубухватних информација о изградњи, ефикасну и правовремену размену података између надлежне управе и јавних предузећа, смањење трошкова и уштеду времена за анализу, процесирање и одобравање грађевинских дозвола, поштовање права, интереса и достојанства инвеститора, каже Туфегџић.

Циљеви које остварује овај документ су: успостављање механизама трајне и унапређене сарадње као и координација активности између страна-потписница, затим убрзавање издавања сагласности, дозвола, услова као и других форми учешћа у овом процесу. Предвиђени су и обавезни рокови: 5 радних дана од дана приспећа захтева за сва јавна предузећа и 15 радних дана за ЕД ,,Електроморава” Пожаревац.

Очекује се, такође, унапређење и побољшање комуникације између свих заинтересованих страна у циљу подизања ефикасности свих учесника у процесу издавања дозвола и благовремено информисања инвеститора о свим подацима битним за доношење његових одлука као што су цене, рокови и други услови.

Подели са другима: Facebook Twitter