‘Gradska uprava’

SLUŽBA ZA VANRЕDNЕ SITUACIJЕ

Rukovodilac Službe: Nebojša Lukić telefon: 012/539 657 Služba za vanredne situacije Gradske uprave Grada Požarevca u okviru zakonskog okvira obavljaju poslove poverene lokalnoj upravi iz domena koja se tiču upravljanja vanrednim situacijama i poslovima odbrane i to sledeće aktivnosti: 1. učestvuje u donošenju...

SLUŽBA ZA ZAJЕDNIČKЕ POSLOVЕ

Rukovodilac Službe: Milivoj Bosnić telefon 012/539-689 Služba obavlja poslove koji se odnose na korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme, korišćenje i održavanje i obezbeđenje zgrade i službenih prostorija, praćenje i kontrola primene mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih i stvara uslove za bezbedan...

SLUŽBA ZA INVЕSTICIJЕ

Rukovodilac službe: Sanja Ivković, dipl.građ.inž Kancelarija 130 - 012/539-691 Kancelarija 124 - 012/539-792 Opis poslova koji se u službi obavljaju: - izrada godišnjih planova i programa grada Požarevca iz oblasti investicija. - priprema izrade prostornih i urbanističkih planova i projekata; - priprema i izrada tehničke...

SLUŽBA ZA JAVNЕ NABAVKЕ

Rukovodilac Službe: Biljana Koči, Tel: 012/539-675 Služba za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki, pripremu plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama, obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu...

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJЕ LJUDSKIM RЕSURSIMA

Rukovodilac Službe: Milutin Mrdak Tel: 012/539-651 Služba za upravljanje ljudskim resursima vrši stručne, operativne i administrativno tehničke poslove u ostvarivanju nadležnosti i ovlašćenja načelnika Gradske uprave i organa Grada Požarevca, a koji se odnose na poslove upravljanja ljudskim resursima i to: koordinaciju poslova koji se...

Načelnik gradske uprave

Stranica u izradi...

Komunalna milicija

Načelnik komunalne milicije: Nikola Urošević Telefon: 012/ 510-899, 064/89-75-829 Еmail: nurosevic@pozarevac.rs Radno vreme: radni dan: 07,30 - 22,00 subota: 07,00 - 12,00 noćni rad: petak - subota, subota - nedelja: 00,00 - 4,00   Komunalna...

ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA

ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA  ...