Почетак » Обавештења » О Граду
 

ЛПА: ОбавештењеThe local tax administration : Announcement

Одељење локалне пореске администрације обавештава: физичка лица, предузетнике и правна лица да су обавезе по основу пореза на имовину за први квартал дужни да уплате до 15. фебруара. До доношења решења за 2015. годину аконтације се плаћају у висини и на начин утврђен решењем за 2014. годину.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације у Поречкој 4 која ће са странкама због предстојећег празника радити и 14. фебруара од 8 до 12 часова као и 18. фебруара продужено до 17 часова.The Department of the local tax administration informs : individuals, entrepreneurs and legal entities that are liabilities arising from property tax for the first quarter are required to pay up to 15 February. Pending the decision in 2015 of the advance paid in the amount and manner determined by the decision in 2014.

For further information taxpayers can contact the department of local tax administration: st. Porečka 4 to be with the parties about the upcoming holidays and work on February 14 from 8 am to 12 pm and the 18th of February extended to 17 hours.

Подели са другима: Facebook Twitter