Početak » Obaveštenja
 

LPA u subotu 14. i 21. oktobra radi od 8h do 12h

Obaveštavaju se poreski obveznici da će zbog velikog broja izdatih opomena lokalna poreska administracija Gada Požarevca raditi sa strankama u subotu 14. oktobra kao i u subotu 21. oktobra u periodu od 8 do 12 sati.