Месне заједнице и месне канцеларије

ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Ред бр.

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Телефон
1. “Браћа Вујовић” 523 – 556
2. “Булевар” 544-055
3. “Бурјан” 223 – 568
4. “Васа Пелагић” 7225 – 450
5. “Горња мала” 530-392
6. “Забела” 554-874
7. „Љубичево“ 515-197
8. “Парк” 522 – 043
9. “Радна мала” 550-295
10. “Сопот” 213 – 251
11. “Ћеба” 523 – 938
12. “Чачалица” 221 – 322

СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

 

Ред бр.

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-МЕСНА

КАНЦЕЛАРИЈА

Телефон
1. Берање 587 – 285
2. Баре 587 – 283
3. Батовац 574 – 188
4. Брадарац 261 – 230
5. Братинац 286 – 125
6. Брежане 575 – 064
7. Бубушинац 71-00-613
8. Драговац 575 – 063
9. Дрмно 246 – 151
10. Дубравица 574 – 155
11. Живица 575 – 060
12. Касидол 587 – 284
13. Кленовник 243 – 111
13. Кличевац 565 – 048
14. Костолац 241-505
15. Лучица 566 – 405
16. Маљуревац 261- 330
17. Набрђе 7286 – 207
18. Острово 247 – 201
19. Петка 249 – 024
20. Пољана 582 – 161
21. Пругово 556 – 874
22. Речица 565 – 115
23. Село Костолац 248 – 104
24. Трњане 286 – 687
25. Ћириковац 564 – 202