Почетак » Обавештења » О Граду
 

Нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним комунланим таксама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за имовинско-правне,

комуналне послове и саобраћај

Број: 01-06-260 /2015-3

Датум:14. децембар 2015. године

П О Ж А Р Е В А Ц

У вези нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, изграђеног од стране Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе Граде Пожаревца, усвојеног закључком број 01-06- 260 /2015-3 од 14. децембра 2015. године Градског већа Града Пожаревца, Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

– Јавни увид нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, а усвојеног од стране Градског већа Града Пожаревца  закључком број 01-06-260/2015-3 од 14. децембра 2015. године, трајаће од 14. децембра 2015. године закључно са 21. децембром 2015. године до 9,00 сати ;

– текст нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама,  налази се на интернет страницама Града Пожаревца, огласној табли Градске управе Града Пожаревца и у канцеларији број 133 Градске управе Града Пожаревца;

– Примедбе и предлози на нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама дају се у наведено време трајањa јавног увида  путем електронске поште на адресу uprava@pozarevac.rs или писаним путем  на адресу Градска управа Града Пожаревца, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 133. са назнаком „нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама;

– Одговоре на питања даваће представници  Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Пожаревца.

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА

Драгана Живановић, дипл. правник

 Нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним комунланим таксама

Подели са другима: Facebook Twitter