Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Nacrt Odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunlanim taksama

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za imovinsko-pravne,

komunalne poslove i saobraćaj

Broj: 01-06-260 /2015-3

Datum:14. decembar 2015. godine

P O Ž A R E V A C

U vezi nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, izgrađenog od strane Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave Grade Požarevca, usvojenog zaključkom broj 01-06- 260 /2015-3 od 14. decembra 2015. godine Gradskog veća Grada Požarevca, Odeljenje za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Požarevca daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

– Javni uvid nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, a usvojenog od strane Gradskog veća Grada Požarevca  zaključkom broj 01-06-260/2015-3 od 14. decembra 2015. godine, trajaće od 14. decembra 2015. godine zaključno sa 21. decembrom 2015. godine do 9,00 sati ;

– tekst nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama,  nalazi se na internet stranicama Grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca i u kancelariji broj 133 Gradske uprave Grada Požarevca;

– Primedbe i predlozi na nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama daju se u navedeno vreme trajanja javnog uvida  putem elektronske pošte na adresu uprava@pozarevac.rs ili pisanim putem  na adresu Gradska uprava Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 133. sa naznakom „nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;

– Odgovore na pitanja davaće predstavnici  Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave Grada Požarevca.

NAČELNICA ODELjENjA

Dragana Živanović, dipl. pravnik

 Nacrt Odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunlanim taksama

Podeli sa drugima: Facebook Twitter