Почетак » Обавештења » О Граду
 

Нацрт Регионалног плана управљања отпадомDraft Regional Waste Management Plan

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ИЗЛАЖЕ СЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ЗА БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Нацрт Регионалног плана управљања отпадом за Браничевски округ – град Пожаревац излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана, почев од 26.02.2013. године у времену од 10-14 часова у згради Градске управе града Пожаревца у канцеларији број 42 улица Дринска број 2 Пожаревац.

Јавна презентација и јавна расправа у присуству обрађивача плана, одржаће се 13.03.2013. године са почетком у 10 часова у сали 107 Градске управе града Пожаревца.

Заинтересовани органи, организације и јавност током јавног увида своје примедбе и сугестије на планирана решења Регионалног плана могу у писменој форми доставити на писарницу Градске управе града Пожаревца најкасније до 12.03.2013. године до 14,00 часова.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ИЗЛАЖЕ СЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ЗА БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Нацрт Регионалног плана управљања отпадом за Браничевски округ – град Пожаревац излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана, почев од 26.02.2013. године у времену од 10-14 часова у згради Градске управе града Пожаревца у канцеларији број 42 улица Дринска број 2 Пожаревац.

Јавна презентација и јавна расправа у присуству обрађивача плана, одржаће се 13.03.2013. године са почетком у 10 часова у сали 107 Градске управе града Пожаревца.

Заинтересовани органи, организације и јавност током јавног увида своје примедбе и сугестије на планирана решења Регионалног плана могу у писменој форми доставити на писарницу Градске управе града Пожаревца најкасније до 12.03.2013. године до 14,00 часова.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подели са другима: Facebook Twitter