Почетак » Обавештења » О Граду
 

Нови ценовник услуга – Јавна предузећаThe new pricelist – public companies

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-9/2013-6 од 14. фебруара 2013. године, Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, објављује на огласној табли и сајту града Пожаревца, www.pozarevac.rs:

1 – захтев ЈКП „Водовод и канализација“ из Пожаревца бр.01-251/1 од 29. јануара 2013. године, за давање сагласности на нови ценовник услуга предузећа,

2 – Образложење на предлог за повећање цена услуга предузећа, бр. 01-438/1 од 11. фебруара 2013. године и

3 – Одлуку Управног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ из Пожаревца бр.01-251/1 од 29. јануара 2013. године.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,
Оливера Гроздановић, дипл. економиста
    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
Милан Дабић, дипл. економиста

 Ценовник услуга – Јавна предузећаНа основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-9/2013-6 од 14. фебруара 2013. године, Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, објављује на огласној табли и сајту града Пожаревца, www.pozarevac.rs:

1 – захтев ЈКП „Водовод и канализација“ из Пожаревца бр.01-251/1 од 29. јануара 2013. године, за давање сагласности на нови ценовник услуга предузећа,

2 – Образложење на предлог за повећање цена услуга предузећа, бр. 01-438/1 од 11. фебруара 2013. године и

3 – Одлуку Управног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ из Пожаревца бр.01-251/1 од 29. јануара 2013. године.

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,
Оливера Гроздановић, дипл. економиста
    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
Милан Дабић, дипл. економиста

 

 Ценовник комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација“

Подели са другима: Facebook Twitter