‘Gradska opština Kostolac’

Predsednik gradske opštine Kostolac

Ivan Savić Strukovni  inženjer elektrotehnike i računarstva u telekomunikacijama Ivan Savić, str.ing.el.teh. – rođen je 12. marta 1980. godine u Požarevcu. Oženjen je i sa suprugom Katarinom ima ćerku Anamariju. Sa porodicom živi u Kostolcu. Osnovnu školu pohađao je u svom rodnom gradu Kostolcu, a...

Skupština gradske opštine Kostolac

Nenad Marković Diplomirani inženjer elektrotehnike Rođen je 15.07.1975. godine u Prištini. Osnovnu i srednju školu je završio u Kostolcu. Srednju školu je završio 1989. godine, a elektrotehniički fakultet upisao 1994. godine, a završio 2000. godine i stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. Radni odnos...

Veće gradske opštine Kostolac

Veće Gradske opštine čine predsednik Gradske opštine, zamenik predsednika Gradske opštine i pet članova koje bira Skupština Gradske opštine na period od četiri godine. Predsednik Gradske opštine je predsednik Veća Gradske opštine. Zamenik predsednika Gradske opštine je član Veća Gradske opštine po funkciji. Pored...

Uprava gradske opštine Kostolac

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC Anđelija Milivojević Diplomirani pravnik Anđelija Milivojević rođena je 19. aprila 1960. godine u Požarevcu. Udata je, majka dvoje punoletne dece. Detinjstvo je provela u Kostolcu gde je i završila Osnovnu školu, nakon čega upisuje i završava Gimnaziju u...

Mesne zajednice na teriroriji gradske opštine Kostolac

SELO KOSTOLAC Predsednik Saveta Mesne zajednice - Mario Janković PETKA Predsednik Saveta Mesne zajednice - Radiša Ljubisavljević OSTROVO Predsednik Saveta Mesne zajednice - Ivan Lazarov KLENOVNIK Predsednik Saveta Mesne zajednice - Boban Ognjanović...

Gradska opština Kostolac

Gradska opština Kostolac je jedna od dve gradske opštine grada Požarevca, zajedno sa opštinom Požarevac. Kostolac je imao status opštine Požarevačkog sreza u periodu između 1949. do 1956. godine, posle toga je područje bivše opštine Kostolac ušlo u sastav opštine Požarevac. 1990. godine održan...