‘Obaveštenja’

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2021. godinu

...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za  mlade Grada Požarevca za period 2021.-2025. godine u 2021. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period  2021.-2025. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 33/20) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br:  09-06-89/2021-24 od 16. juna 2021. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Predlog liste za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulturi u Gradu Požarevcu u 2021. godini

 Predlog liste  Rešenje o odbijanju  ...

Suzbijanje komaraca na teritoriji grada Požarevca

Obaveštavamo Vas da će 19.06.2021. u periodu od 19 do 22 časova, ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, biti izvedeno suzbijanje komaraca na teritoriji grada Požarevca. Tretman će se izvesti uređajima iz vazduha i zemlje. Uređajima iz vazduha koristiće se preparat na bazi...

Odluka o utvrđivanju lokacija za prodaju lubenica i dinja u Gradu Požarevcu i Kostolcu

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici od 16. juna 2021. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca za prodaju lubenica i dinja u letnjem periodu, pa je na osnovu člana 82. stav 1.tačka...

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKLjUČKA O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKLjUČKA O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrtu Zaključka...