‘Obaveštenja’

Javni konkurs za populjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Javni konkurs Prijava na konkurs Prijava na konkurs  ...

Preporuka građanima za zaštitu od visokih temperatura

Visoke temperature vazduha koje su najavljene u narednom periodu, mogu uticati na većinu populacije, zbog čega se svim građanima preporučuje da što je manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10.00 do 17.00 časova. Takođe, savetuje...

Ažurirana lista privrednih subjekata

...

Odluka o dodeli nagrada i povelje Grada Požarevca

Na osnovu čl. 3, 4. i 9. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19, 10/19, 13/19, 33/20 i 2/24), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 17. juna 2024. godine, doneo...

Javni konkurs za sprovođenje mera održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta i uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Požarevca u 2024. godini

...

Obavešenje – raspodela sredstava za medijske sadržaje

1. Rešenje o raspodeli sredstava 2. Predlog za raspodelu sredstava 3. Rang lista projekata 4. Zapisnik Komisije...

Obaveštenje – Predlog Liste Kud – 2024.god

...

Obaveštenje – akta sa sednice Skupštine od 13.6.2024. godine

R Е Š Е NJ Е o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „LJubičevo“, Požarevac R Е Š Е NJ Е o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac za 2024. godinu ...