‘Obaveštenja’

EU ZA TEBE – ZA KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM: Podrška privatnom sektoru u turizmu

Cilj programa: podrška lokalnom ekonomskom razvoju kroz turističke aktivnosti, jačanje turističke industrije posebno mikro i malih preduzeća koja turistima pružaju širok spektar proizvoda kao što su smeštaj, hrana, transport i brojne druge aktivnosti. Ostali specifični ciljevi su: - bolja vidljivost i atraktivnost turističke...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENjE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNjE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA Prilog 1 - Prijavni obrazac Prilog 2 - IZJAVA _OBRAZAC 1 Prilog 3 - IZJAVA -OBRAZAC 2 Prilog 4 - IZJAVA OBRAZAC...

JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Požarevca za 2022. godinu

Na osnovu Odluke Gradskog veće Grada Požarevca o raspisivanju Javnog konkursa za krajnje korisnike, (građane) i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne...

Obaveštenje

Grad Požarevac raspisaće Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja...

POPIS 2022 Kostolac: Spisak izabranih popisivača

...

POPIS 2022: Spisak izbranih popisivača

...