‘Обавештења’

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Обавештавамо Вас да ће 24.07.2021. у периоду од 19 до 22 часова, уколико се створе повољни метеоролошки услови, бити изведено сузбијање комараца на територији града Пожаревца. Третман ће се извести уређајима из ваздуха и земље. Уређајима из ваздуха користиће се препарат на бази...

Укинута ванредна ситуација на делу територије града Пожаревца – градска депонија Јеремијино поље

Штаб за ванредне ситуације на основу чињенице да је дошло до санације пожара на градској депонији, као и престанка потребе за додатним ангажовањем снага и средства привредних субјеката, предложио је градоначелнику Града Пожаревца да укине ванредну ситуацију због престанка разлога за даље трајање ванредне ситуације...

САОПШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ ПРОТИВЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА

Обавештавају се сва правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном...

КОНКРУС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР.RHP-W7-PA/PC2-2021 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе ( Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари, Смедерево, Ковин)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР.RHP-W7-PA/PC2-2021 за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе ( Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари, Смедерево, Ковин)  Образац понуде...

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословог објекта на катастарској парцели бр. 1463/1 К.О. Пожаревац и на делу парцеле к.п.бр. 1348/1 К.О. Пожаревац у улици Лоле Рибара бр. 25 Пожаревац (блок 2.5) израђен од стране „CE GROUP“ доо Београд, улица Граничарска број 6-8

 Оглас Планска документација...