‘Obaveštenja’

Radno vreme LPA u subotu 23. septembra od 8.00 – 12.00 časova

Obaveštavaju se poreski obveznici da će zbog velikog broja izdatih opomena lokalna poreska administracija Gada Požarevca raditi sa strankama u subotu 23. septembra u periodu od 8 do 12 sati....

Poziv zainteresovanim licima koja žele da pokrenu ili razviju sopstvenu poslovnu delatnost

...

Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Požarevca.

Na osnovu Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Požarevca, broj 09-06-120/2023-1 od 18.09.2023. godine ( u daljem tekstu: Odluka) i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije...

Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MЕS

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“. Vežbe sa bojnim MЕS realizovaće se dana 25.09, 27.09. i 28.09.2023. godine u vremenu od 08:00 do 15:00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) –...

RANI JAVNI UVID povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HЕ „Đerdap 1“, TЕ „Drmno“, proizvodni rudarski sistemi u Boru i Majdanpeku

RЕPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐЕVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURЕ u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19...

Podela penzionerskih kartica

Obaveštavaju se penzioneri sa teritorije Grada Požarevca da je u prostorijama zgrade RF PIO Filijale u Požarevcu ulica Trg Radomira Vujovića broj 1, od 11.09.2023. godine počela podela penzionerskih kartica.   Šalteri Filijale Požarevac radiće svakog radnog dana od 08-18 časova. ...