‘Obaveštenja’

Obaveštenje

Grad Požarevac raspisaće Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja...

POPIS 2022 Kostolac: Spisak izabranih popisivača

...

POPIS 2022: Spisak izbranih popisivača

...

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“, Požarevac

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 -...

Rešenje o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima

Na osnovu člana 63. stav 2. i  64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07,...

Obaveštenje: rešenje 07-465-129-2022

- 07-465-129-2022 rešenje o postavljanju privremenog zastupnika za Stojanović (Borislav) Božidar (kp.br. 19763 ko Požarevac);...