‘Обавештења’

Сузбијање комараца у уторак 27. августа

Град Пожаревац обавештава грађане и пчеларе да ће се сузбијање комараца извршити Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „EKO-SAN“  у уторак 27. августа од 18 до 22 часа. Спроводиће се адултицидни третман запрашивањем из авиона и са земље....

Одржана седница Градског штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца

Одржана је седница градског штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца. На дневном реду је била информација о предузетим мерама заштите од афричке куге свиња у циљу спречавања појаве, праћење кретања и контроле заразне болести за епизоотиолошко подручје Ветеринарско специјалистичког института Пожаревац и смернице...

Процена грађевинске вредности непокретности у јавној својини

У оквиру пројекта ,,Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе'' завршена је обука и менторство за процену вредности непокретности  у јавној својини Града. Наиме, дводневна обука je завршена у јуну месецу, а саму обуку су похађали запослени у општинским управама које су партнери...

Упитник за грађане о раду локалне самоуправе

Позивамо Вас да учествујете у истраживању ставова грађана о раду наше локалне управе и установа којима је наша локална управа оснивач. Молимо Вас да попуните упитнике који се налазе у Услужном центру поднесака и омогућите нам да идентификујемо проблеме у свакодневном раду, као и да...

Пораст потрошње воде на територији Града

ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац обавештава своје потрошаче да се у претходном периоду којег карактеришу изузетно високе температуре, бележи знатан пораст потрошње воде на територији Града. С тим у вези, моле се потрошачи да наменски троше воду, како не би дошло до увођења рестриктивних...

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено – пословне зграде спратности По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1336 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Лоле Рибара број 5

ДОКУМЕНТАЦИЈА...