‘Обавештења’

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавности и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрту Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2019. годину, који је саставни део Закључка (у даљем тексту: Нацрт) и...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавности и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрту Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији Града Пожаревца (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре. ...

Локалне административне таксе

...

Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта у 2019. години

На основу чл. 6. и 7. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-57/2019-8 од11. априла 2019. године, Комисија за...

Контејнери за одлагање смећа на новим (привременим) локацијама

Због реконструкције улице Синђелићеве, контејнери за одлагање смећа ће бити постављени на следеће локације: Пасаж (пролаз) ул. Табачка чаршија између бројева 20 и 22 (контејнери који су били постављени код дирекције „Југопетрола“). Пасаж (пролаз) ул. Табачка чаршија између бројева 8...

Измењен режим саобраћаја у периоду од 11.04.2019. до 30.08.2019. године

Обавештавамо грађане Пожаревца да ће ЈП "Топлификација" у периоду од 11.04.2019. до 30.08.2019. године извести радове на реконструкцији постојећег топловода у улици Синђелићевој у Пожаревцу, у складу са Одобрењем за изградњу и сагласностима јавних предузећа. По Решењу Одењења за комуналне делатности и енергетику града Пожаревца...