‘Обавештења’

Сазив за једанаесту седницу Скупштине Града Пожаревца

...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Број: 01-111-39/2017-2 18.09.2017. године П о ж а р е в а ц        На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник...

Решење о избору пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2017. годину

...

Јавни конкурс за попуњавање радног места заменик начелника Градске управе службеника на положају II група у Градског управи Града Пожаревца

 Јавни конкурс Изјава...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2017. години

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017. – 2020. године

...

Листа корисника средстава о остваривању права на подстицаје за унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији Града Пожаревца у 2017. години

...

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља Града Пожаревца поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА            ...

Регистрација стамбених заједница

Дана 12.06.2017.године, почела је регистрација стамбених заједница које се налазе на територији Града Пожаревца, подношењем пријаве за регистрацију Одељењу за имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца, обзиром да је дана 12.06.2017.године почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду. Ступањем...