‘Obaveštenja’

Predlog liste za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – jun 2020. godine

...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 01-111-2/2020 13.1.2020. godine P o ž a r e v a c Na osnovu čl. 93. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne...

Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RS u drugom krugu, na teritoriji Grada Požarevca

...

Obaveštenje o donetom Rešenju o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 09 operateru Rahmani Turkijan PR radnja za sakupljanje otpada „Violeta 012“ ul. Karađorđeva br. 11 iz Kostolca

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Odsek za poljoprivredu i zaštitu životne sredine ul. Drinska br. 2 12000 Požarevac O B A V E Š T E Nj...

Obaveštenje o donetom Rešenju o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 08  operateru Slavici Nikolić PR

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Odsek za poljoprivredu i zaštitu životne sredine ul. Drinska br. 2 12000 Požarevac O B A V E Š T E Nj...

Rešenja – JP

 R E Š E Nj E o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac za 2020. godinu R E Š E Nj E o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac za 2020. godinu R...