‘Obaveštenja’

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKLjUČKA O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2019. GODINU

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrtu Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu, koji je sastavni deo Zaključka (u daljem tekstu: Nacrt) i...

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O DOPRINOSU ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrtu Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare. ...

Lokalne administrativne takse

...

Javni poziv za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2019. godini

Na osnovu čl. 6. i 7. Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na području Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-57/2019-8 od11. aprila 2019. godine, Komisija za...

Kontejneri za odlaganje smeća na novim (privremenim) lokacijama

Zbog rekonstrukcije ulice Sinđelićeve, kontejneri za odlaganje smeća će biti postavljeni na sledeće lokacije: Pasaž (prolaz) ul. Tabačka čaršija između brojeva 20 i 22 (kontejneri koji su bili postavljeni kod direkcije „Jugopetrola“). Pasaž (prolaz) ul. Tabačka čaršija između brojeva 8...

Izmenjen režim saobraćaja u periodu od 11.04.2019. do 30.08.2019. godine

Obaveštavamo građane Požarevca da će JP "Toplifikacija" u periodu od 11.04.2019. do 30.08.2019. godine izvesti radove na rekonstrukciji postojećeg toplovoda u ulici Sinđelićevoj u Požarevcu, u skladu sa Odobrenjem za izgradnju i saglasnostima javnih preduzeća. Po Rešenju Odenjenja za komunalne delatnosti i energetiku grada Požarevca...