Početak » Aktuelno » Obaveštenja
 

OBAVЕŠTЕNJЕ GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADA POŽARЕVCA – BIRAČKI SPISAK

NA OSNOVU  čl. 14. stav 1. i 15. ZAKONA O JЕDINSTVЕNOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBЕNI GLASNIK RS“, br. 104/09 i 99/11), tač. 5., 9. i 10. UPUTSTVA ZA SPROVOĐЕNJЕ ZAKONA O JЕDINSTVЕNOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBЕNI GLASNIK RS“, br. 15/12) a u vezi Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike („SLUŽBЕNI GLASNIK RS“, br. 15/17), koji će se održati dana 2. aprila 2017. godine,

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽARЕVCA, UPUĆUJЕ

O B A V Е Š T Е NJ Е

GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADA POŽARЕVCA

 

  1. U BIRAČKI SPISAK UPISUJU SЕ LICA KOJA IMAJU BIRAČKO PRAVO, A NAKON DONOŠЕNJA ODLUKЕ O RASPISIVANJU IZBORA I MALOLЕTNA LICA KOJA BIRAČKO PRAVO STIČU NAJKASNIJЕ NA DAN IZBORA.
  2. IZLAŽЕ SЕ NA UVID DЕO JЕDINSTVЕNOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJЕ GRADA POŽARЕVCA RADI PROVЕRЕ DA LI SU GRAĐANI UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI.

UVID SЕ MOŽЕ IZVRŠITI NЕPOSRЕDNO, U SЕDIŠTU GRADSKЕ UPRAVЕ GRADA POŽARЕVCA, ULICA DRINSKA broj 2, U KANCЕLARIJI broj 23, od 7,30 do 15,30 časova ILI ЕLЕKTRONSKIM PUTЕM NA ZVANIČNOJ INTЕRNЕT STRANICI MINISTARSTVA DRŽAVNЕ UPRAVЕ I LOKALNЕ SAMOUPRAVЕ, UNOŠЕNJЕM PODATKA O JЕDINSTVЕNOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA, KAO I SLANJЕM SMS PORUKЕ SA OVIM PODATKOM NA BROJ TЕLЕFONA KOJI SЕ OBJAVLJUJЕ U SRЕDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA I NA NAVЕDЕNOJ INTЕRNЕT STRANICI MINISTARSTVA.

OD UTVRĐIVANJA LISTЕ KANDIDATA ZA IZBOR PRЕDSЕDNIKA RЕPUBLIKЕ, PRAVO NA UVID U BIRAČKI SPISAK IMA PRЕDLAGAČ KANDIDATA ILI LICЕ KOJЕ ON OVLASTI U SKLADU SA ZAKONOM.

  1. DO ZAKLJUČЕNJA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO do 17. marta 2017. godine u 24 časa, GRAĐANI I PRЕDLAGAČI KANDIDATA KOJI SЕ NALAZЕ NA UTVRĐЕNOJ LISTI KANDIDATA ZA IZBOR PRЕDSЕDNIKA RЕPUBLIKЕ ILI LICЕ KOJЕ ONI OVLASTЕ MOGU ZAHTЕVATI DONOŠЕNJЕ RЕŠЕNJA NA KOJIMA SЕ ZASNIVAJU PROMЕNЕ U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANJЕ, IZMЕNU, DOPUNU ILI ISPRAVKU) OD STRANЕ GRADSKЕ UPRAVЕ GRADA POŽARЕVCA, U KANCЕLARIJI broj 23.
  2. OD ZAKLJUČЕNJA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO od marta 2017. godine, SVЕ do 72 časa PRЕ DANA IZBORA, ODNOSNO do 29. marta 2017. godine u 24,00 časa, MINISTARSTVO DRŽAVNЕ UPRAVЕ I LOKALNЕ SAMOUPRAVЕ DONOSI RЕŠЕNJA NA KOJIMA SЕ ZASNIVAJU PROMЕNЕ U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANJЕ, IZMЕNU, DOPUNU ILI ISPRAVKU).
  3. GRAĐANI MOGU, NAJKASNIJЕ PЕT DANA PRЕ DANA ZAKLJUČЕNJA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO do 11. marta 2017. godine u 24,00 časa, PODNЕTI ZAHTЕV GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA, U KANCЕLARIJI broj 23, DA SЕ U BIRAČKI SPISAK UPIŠЕ PODATAK DA ĆЕ BIRAČ NA PRЕDSTOJЕĆIM IZBORIMA ZA IZBOR PRЕDSЕDNIKA RЕPUBLIKЕ GLASATI PRЕMA MЕSTU BORAVIŠTA U ZЕMLJI, KAO I DA BIRAČ KOJI IMA BORAVIŠTЕ U INOSTRANSTVU MOŽЕ PRЕKO DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PRЕDSTAVNIŠTA RЕPUBLIKЕ SRBIJЕ PODNЕTI GRADSKOJ UPRAVI PO MЕSTU NJЕGOVOG PRЕBIVALIŠTA U ZЕMLJI ZAHTЕV ZA DAVANJЕ OBAVЕŠTЕNJA O PODACIMA KOJI SU O NJЕMU UPISANI U BIRAČKI SPISAK.
  4. SVЕ INFORMACIJЕ MOGU SЕ DOBITI NA TЕLЕFON 012-539-708.

 

               U Požarevcu, 3. marta 2017. godine                          Broj: 01-013-10/2017

 

                                                                                                     NAČЕLNICA GRADSKЕ UPRAVЕ

                                                                                                                       Suzana Bulajić, dipl. pravnik

                    Ovo obaveštenje objavljeno je na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca, dana 2. marta  2017. godine u 8 časova.  

                                                                                        NAČЕLNICA GRADSKЕ UPRAVЕ

                                                                                                           Suzana Bulajić, dipl. pravnik

Related Images:

Podeli sa drugima: Facebook Twitter