Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење грађанима са подручја града ПожаревцаAnnouncement to citizens of the town of Pozarevac

На основу члана 5. Став 1, члана 14. Став 1. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени Гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тачке 5, 8. и 10. Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком списку („Службени Гласник РС“, бр. 15/12),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, УПУЋУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ГРАЂАНИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1. Излаже се на увид део бирачког списка за подручје града Пожаревца. Увид се врши путем рачунарске опреме у седишту јединице локалне самоуправе, а уношењем јединственог матичног броја грађанина се омогућава провера да ли су грађани уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни;

2. Обавештавају се грађани, лица која стичу пунолетство са 6.5.2012. Године и подносиоци проглашених изборних листа за избор одборника скупштине града Пожаревца са подручја града Пожаревца или лица која они овласте да се увид у део бирачког списка за подручје града Пожаревца може остварити сваког радног дана, у времену од 7 – 15 сати, у канцеларији број 37 градске управе града Пожаревца. Увид се може извршити непосредно и електронским путем на званичној презентацији министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, као и слањем смс поруке са овим податком на број телефона, који ће бити објављен у средствима јавног информисања и на наведеној интернет презентацији;

3. Грађани и подносиоци проглашених изборних листа за избор одборника скупштине града Пожаревца или лица која она овласте могу захтев за промене (упис, брисање, измену, допуну или исправку у делу бирачког списка за подручје града Пожаревца) поднети градској управи града Пожаревца, одељењу за општу управу и скупштинске послове, (канцеларија број 37).

4. Све промене у делу бирачког списка за подручје града Пожаревца могу се извршити закључно до 20. Априла 2012. Године. После закључења бирачког списка, грађани и подносилац проглашене изборне листе или лице која он овласти могу захтев за промене у делу бирачког списка за град Пожаревац поднети министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу закључно до 3. Маја 2012. Године.

5. Грађани могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев градској управи града Пожаревца да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

У ПОЖАРЕВЦУ, 14.3.2012. ГОДИНЕ Број: 01-013-19/2012

На основу члана 5. Став 1, члана 14. Став 1. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени Гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тачке 5, 8. и 10. Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком списку („Службени Гласник РС“, бр. 15/12),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, УПУЋУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ГРАЂАНИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1. Излаже се на увид део бирачког списка за подручје града пожаревца. Увид се врши путем рачунарске опреме у седишту јединице локалне самоуправе, а уношењем јединственог матичног броја грађанина се омогућава провера да ли су грађани уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни;

2. Обавештавају се грађани, лица која стичу пунолетство са 6.5.2012. Године и подносиоци проглашених изборних листа за избор одборника скупштине града пожаревца са подручја града пожаревца или лица која они овласте да се увид у део бирачког списка за подручје града пожаревца може остварити сваког радног дана, у времену од 7 – 15 сати, у канцеларији број 37 градске управе града Пожаревца. Увид се може извршити непосредно и електронским путем на званичној презентацији министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, као и слањем смс поруке са овим податком на број телефона, који ће бити објављен у средствима јавног информисања и на наведеној интернет презентацији;

3. Грађани и подносиоци проглашених изборних листа за избор одборника скупштине града пожаревца или лица која она овласте могу захтев за промене (упис, брисање, измену, допуну или исправку у делу бирачког списка за подручје града пожаревца) поднети градској управи града пожаревца, одељењу за општу управу и скупштинске послове, (канцеларија број 37).

4. Све промене у делу бирачког списка за подручје града пожаревца могу се извршити закључно до 20. Априла 2012. Године. После закључења бирачког списка, грађани и подносилац проглашене изборне листе или лице која он овласти могу захтев за промене у делу бирачког списка за град пожаревац поднети министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу закључно до 3. Маја 2012. Године.

5. Грађани могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев градској управи града пожаревца да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

У ПОЖАРЕВЦУ, 14.3.2012. ГОДИНЕ Број: 01-013-19/2012

Подели са другима: Facebook Twitter