Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje građanima sa područja grada PožarevcaAnnouncement to citizens of the town of Pozarevac

Na osnovu člana 5. Stav 1, člana 14. Stav 1. i člana 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni Glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i tačke 5, 8. i 10. Uputstva za sprovođenje zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni Glasnik RS“, br. 15/12),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽARЕVCA, UPUĆUJЕ

O B A V Е Š T Е NJ Е

GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADA POŽARЕVCA

1. Izlaže se na uvid deo biračkog spiska za područje grada Požarevca. Uvid se vrši putem računarske opreme u sedištu jedinice lokalne samouprave, a unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina se omogućava provera da li su građani upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni;

2. Obaveštavaju se građani, lica koja stiču punoletstvo sa 6.5.2012. Godine i podnosioci proglašenih izbornih lista za izbor odbornika skupštine grada Požarevca sa područja grada Požarevca ili lica koja oni ovlaste da se uvid u deo biračkog spiska za područje grada Požarevca može ostvariti svakog radnog dana, u vremenu od 7 – 15 sati, u kancelariji broj 37 gradske uprave grada Požarevca. Uvid se može izvršiti neposredno i elektronskim putem na zvaničnoj prezentaciji ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem sms poruke sa ovim podatkom na broj telefona, koji će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja i na navedenoj internet prezentaciji;

3. Građani i podnosioci proglašenih izbornih lista za izbor odbornika skupštine grada Požarevca ili lica koja ona ovlaste mogu zahtev za promene (upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u delu biračkog spiska za područje grada Požarevca) podneti gradskoj upravi grada Požarevca, odeljenju za opštu upravu i skupštinske poslove, (kancelarija broj 37).

4. Sve promene u delu biračkog spiska za područje grada Požarevca mogu se izvršiti zaključno do 20. Aprila 2012. Godine. Posle zaključenja biračkog spiska, građani i podnosilac proglašene izborne liste ili lice koja on ovlasti mogu zahtev za promene u delu biračkog spiska za grad Požarevac podneti ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu zaključno do 3. Maja 2012. Godine.

5. Građani mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev gradskoj upravi grada Požarevca da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

U POŽARЕVCU, 14.3.2012. GODINЕ Broj: 01-013-19/2012

Na osnovu člana 5. Stav 1, člana 14. Stav 1. i člana 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni Glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i tačke 5, 8. i 10. Uputstva za sprovođenje zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni Glasnik RS“, br. 15/12),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽARЕVCA, UPUĆUJЕ

O B A V Е Š T Е NJ Е

GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADA POŽARЕVCA

1. Izlaže se na uvid deo biračkog spiska za područje grada požarevca. Uvid se vrši putem računarske opreme u sedištu jedinice lokalne samouprave, a unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina se omogućava provera da li su građani upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni;

2. Obaveštavaju se građani, lica koja stiču punoletstvo sa 6.5.2012. Godine i podnosioci proglašenih izbornih lista za izbor odbornika skupštine grada požarevca sa područja grada požarevca ili lica koja oni ovlaste da se uvid u deo biračkog spiska za područje grada požarevca može ostvariti svakog radnog dana, u vremenu od 7 – 15 sati, u kancelariji broj 37 gradske uprave grada Požarevca. Uvid se može izvršiti neposredno i elektronskim putem na zvaničnoj prezentaciji ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem sms poruke sa ovim podatkom na broj telefona, koji će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja i na navedenoj internet prezentaciji;

3. Građani i podnosioci proglašenih izbornih lista za izbor odbornika skupštine grada požarevca ili lica koja ona ovlaste mogu zahtev za promene (upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u delu biračkog spiska za područje grada požarevca) podneti gradskoj upravi grada požarevca, odeljenju za opštu upravu i skupštinske poslove, (kancelarija broj 37).

4. Sve promene u delu biračkog spiska za područje grada požarevca mogu se izvršiti zaključno do 20. Aprila 2012. Godine. Posle zaključenja biračkog spiska, građani i podnosilac proglašene izborne liste ili lice koja on ovlasti mogu zahtev za promene u delu biračkog spiska za grad požarevac podneti ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu zaključno do 3. Maja 2012. Godine.

5. Građani mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev gradskoj upravi grada požarevca da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

U POŽARЕVCU, 14.3.2012. GODINЕ Broj: 01-013-19/2012

Related Images:

Podeli sa drugima: Facebook Twitter