Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење грађанима са подручја Градске општине КостолацNotice of citizens of the City Municipality of Kostolac

НА ОСНОВУ  ЧЛАНА 14. ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 104/09 И 99/11) И ТАЧКЕ 5. И 10. УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 15/12),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, УПУЋУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ГРАЂАНИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

 

1. ИЗЛАЖЕ СЕ ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ НА УВИД ГРАЂАНИМА.

ИЗЛАГАЊЕ СЕ ВРШИ НА ТАЈ НАЧИН ШТО СЕ ПУТЕМ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ У СЕДИШТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, УЛИЦА ДРИНСКА БРОЈ 2, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 37, ГРАЂАНИМА, УНОШЕЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНИНА, ОМОГУЋАВА ПРОВЕРА ДА ЛИ СУ ГРАЂАНИ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ;

2. ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ, ЛИЦА КОЈА СТИЧУ ПУНОЛЕТСТВО СА 15.12.2013. ГОДИНЕ И ПОДНОСИОЦИ ПРОГЛАШЕНИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОНИ ОВЛАСТЕ ДА СЕ УВИД У ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ МОЖЕ ОСТВАРИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА, У ВРЕМЕНУ ОД 7 – 15 САТИ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 37 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.

УВИД СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НЕПОСРЕДНО И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, УНОШЕЊЕМ ПОДАТКА О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ ГРАЂАНА;

3. ГРАЂАНИ И ПОДНОСИОЦИ ПРОГЛАШЕНИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОНИ ОВЛАСТЕ МОГУ ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНЕ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ) ПОДНЕТИ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, (КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 37).

СВЕ ПРОМЕНЕ У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ МОГУ СЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ИЗВРШИТИ ЗАКЉУЧНО ДО 29. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ.

 

У ПОЖАРЕВЦУ, 31.10.2013. ГОДИНЕ   Број: 01-013-99/2013

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ,

Бојан Кузмановић, дипл. правник, с.р.

 

Ово обавештење објављено је на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 31. октобра 2013. године у 8,00 часова.aНА ОСНОВУ  ЧЛАНА 14. ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 104/09 И 99/11) И ТАЧКЕ 5. И 10. УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 15/12),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, УПУЋУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ГРАЂАНИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

 

1. ИЗЛАЖЕ СЕ ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ НА УВИД ГРАЂАНИМА.

ИЗЛАГАЊЕ СЕ ВРШИ НА ТАЈ НАЧИН ШТО СЕ ПУТЕМ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ У СЕДИШТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, УЛИЦА ДРИНСКА БРОЈ 2, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 37, ГРАЂАНИМА, УНОШЕЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНИНА, ОМОГУЋАВА ПРОВЕРА ДА ЛИ СУ ГРАЂАНИ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ;

2. ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ, ЛИЦА КОЈА СТИЧУ ПУНОЛЕТСТВО СА 15.12.2013. ГОДИНЕ И ПОДНОСИОЦИ ПРОГЛАШЕНИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОНИ ОВЛАСТЕ ДА СЕ УВИД У ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ МОЖЕ ОСТВАРИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА, У ВРЕМЕНУ ОД 7 – 15 САТИ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 37 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.

УВИД СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НЕПОСРЕДНО И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, УНОШЕЊЕМ ПОДАТКА О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ ГРАЂАНА;

3. ГРАЂАНИ И ПОДНОСИОЦИ ПРОГЛАШЕНИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОНИ ОВЛАСТЕ МОГУ ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНЕ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ) ПОДНЕТИ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, (КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 37).

СВЕ ПРОМЕНЕ У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ МОГУ СЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ИЗВРШИТИ ЗАКЉУЧНО ДО 29. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ.

 

У ПОЖАРЕВЦУ, 31.10.2013. ГОДИНЕ   Број: 01-013-99/2013

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ,

Бојан Кузмановић, дипл. правник, с.р.

 

Ово обавештење објављено је на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 31. октобра 2013. године у 8,00 часова.