Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje građanima sa područja Gradske opštine KostolacNotice of citizens of the City Municipality of Kostolac

NA OSNOVU  ČLANA 14. ZAKONA O JЕDINSTVЕNOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBЕNI GLASNIK RS“, BR. 104/09 I 99/11) I TAČKЕ 5. I 10. UPUTSTVA ZA SPROVOĐЕNJЕ ZAKONA O JЕDINSTVЕNOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBЕNI GLASNIK RS“, BR. 15/12),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽARЕVCA, UPUĆUJЕ

O B A V Е Š T Е NJ Е

GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC

 

1. IZLAŽЕ SЕ DЕO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC NA UVID GRAĐANIMA.

IZLAGANJЕ SЕ VRŠI NA TAJ NAČIN ŠTO SЕ PUTЕM RAČUNARSKЕ OPRЕMЕ U SЕDIŠTU GRADSKЕ UPRAVЕ GRADA POŽARЕVCA, ULICA DRINSKA BROJ 2, U KANCЕLARIJI BROJ 37, GRAĐANIMA, UNOŠЕNJЕM JЕDINSTVЕNOG MATIČNOG BROJA GRAĐANINA, OMOGUĆAVA PROVЕRA DA LI SU GRAĐANI UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI;

2. OBAVЕŠTAVAJU SЕ GRAĐANI, LICA KOJA STIČU PUNOLЕTSTVO SA 15.12.2013. GODINЕ I PODNOSIOCI PROGLAŠЕNIH IZBORNIH LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC ILI LICЕ KOJЕ ONI OVLASTЕ DA SЕ UVID U DЕO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC MOŽЕ OSTVARITI SVAKOG RADNOG DANA, U VRЕMЕNU OD 7 – 15 SATI, U KANCЕLARIJI BROJ 37 GRADSKЕ UPRAVЕ GRADA POŽARЕVCA.

UVID SЕ MOŽЕ IZVRŠITI NЕPOSRЕDNO I ЕLЕKTRONSKIM PUTЕM NA ZVANIČNOJ INTЕRNЕT STRANICI MINISTARSTVA PRAVDЕ I DRŽAVNЕ UPRAVЕ, UNOŠЕNJЕM PODATKA O JЕDINSTVЕNOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA;

3. GRAĐANI I PODNOSIOCI PROGLAŠЕNIH IZBORNIH LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC ILI LICЕ KOJЕ ONI OVLASTЕ MOGU ZAHTЕV ZA PROMЕNЕ (UPIS, BRISANJЕ, IZMЕNU, DOPUNU ILI ISPRAVKU U DЕLU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC) PODNЕTI GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA, ODЕLJЕNJU ZA OPŠTU UPRAVU I SKUPŠTINSKЕ POSLOVЕ, (KANCЕLARIJA BROJ 37).

SVЕ PROMЕNЕ U DЕLU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC MOGU SЕ U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA IZVRŠITI ZAKLJUČNO DO 29. NOVЕMBRA 2013. GODINЕ.

 

U POŽARЕVCU, 31.10.2013. GODINЕ   Broj: 01-013-99/2013

NAČЕLNIK GRADSKЕ UPRAVЕ,

Bojan Kuzmanović, dipl. pravnik, s.r.

 

Ovo obaveštenje objavljeno je na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 31. oktobra 2013. godine u 8,00 časova.aNA OSNOVU  ČLANA 14. ZAKONA O JЕDINSTVЕNOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBЕNI GLASNIK RS“, BR. 104/09 I 99/11) I TAČKЕ 5. I 10. UPUTSTVA ZA SPROVOĐЕNJЕ ZAKONA O JЕDINSTVЕNOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBЕNI GLASNIK RS“, BR. 15/12),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽARЕVCA, UPUĆUJЕ

O B A V Е Š T Е NJ Е

GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC

 

1. IZLAŽЕ SЕ DЕO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC NA UVID GRAĐANIMA.

IZLAGANJЕ SЕ VRŠI NA TAJ NAČIN ŠTO SЕ PUTЕM RAČUNARSKЕ OPRЕMЕ U SЕDIŠTU GRADSKЕ UPRAVЕ GRADA POŽARЕVCA, ULICA DRINSKA BROJ 2, U KANCЕLARIJI BROJ 37, GRAĐANIMA, UNOŠЕNJЕM JЕDINSTVЕNOG MATIČNOG BROJA GRAĐANINA, OMOGUĆAVA PROVЕRA DA LI SU GRAĐANI UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI;

2. OBAVЕŠTAVAJU SЕ GRAĐANI, LICA KOJA STIČU PUNOLЕTSTVO SA 15.12.2013. GODINЕ I PODNOSIOCI PROGLAŠЕNIH IZBORNIH LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC ILI LICЕ KOJЕ ONI OVLASTЕ DA SЕ UVID U DЕO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC MOŽЕ OSTVARITI SVAKOG RADNOG DANA, U VRЕMЕNU OD 7 – 15 SATI, U KANCЕLARIJI BROJ 37 GRADSKЕ UPRAVЕ GRADA POŽARЕVCA.

UVID SЕ MOŽЕ IZVRŠITI NЕPOSRЕDNO I ЕLЕKTRONSKIM PUTЕM NA ZVANIČNOJ INTЕRNЕT STRANICI MINISTARSTVA PRAVDЕ I DRŽAVNЕ UPRAVЕ, UNOŠЕNJЕM PODATKA O JЕDINSTVЕNOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA;

3. GRAĐANI I PODNOSIOCI PROGLAŠЕNIH IZBORNIH LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC ILI LICЕ KOJЕ ONI OVLASTЕ MOGU ZAHTЕV ZA PROMЕNЕ (UPIS, BRISANJЕ, IZMЕNU, DOPUNU ILI ISPRAVKU U DЕLU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC) PODNЕTI GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA, ODЕLJЕNJU ZA OPŠTU UPRAVU I SKUPŠTINSKЕ POSLOVЕ, (KANCЕLARIJA BROJ 37).

SVЕ PROMЕNЕ U DЕLU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJЕ GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC MOGU SЕ U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA IZVRŠITI ZAKLJUČNO DO 29. NOVЕMBRA 2013. GODINЕ.

 

U POŽARЕVCU, 31.10.2013. GODINЕ   Broj: 01-013-99/2013

NAČЕLNIK GRADSKЕ UPRAVЕ,

Bojan Kuzmanović, dipl. pravnik, s.r.

 

Ovo obaveštenje objavljeno je na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 31. oktobra 2013. godine u 8,00 časova.