Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje – Lokalna poreska administracija – produženje rokaAnnouncement – Local Tax Administration

Lokalna poreska administracija Požarevca obaveštava poreske obveznike da je rok 31. januar 2013. godine iz zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanja poreskog duga, a u skladu sa odlukom Vlade RS pomeren na 31. mart 2013. godine. Tako da će se sve uplate izvršene do 31. marta 2013. godiine smatrati kao izmirenje tekućih obaveza, pa samim tim mogu se koristiti prava iz Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga.

Sve bliže informacije mogu se dobiti telefonskim putem ili lično u Porečkoj 4 u Požarevcu.Lokalna poreska administracija Požarevca obaveštava poreske obveznike da je rok 31. januar 2013. godine iz zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanja poreskog duga, a u skladu sa odlukom Vlade RS pomeren na 31. mart 2013. godine. Tako da će se sve uplate izvršene do 31. marta 2013. godiine smatrati kao izmirenje tekućih obaveza, pa samim tim mogu se koristiti prava iz Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Sve bliže informacije mogu se dobiti telefonskim putem ili lično u Porečkoj 4 u Požarevcu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter