Почетак » Обавештења
 

ОБАВЕШТЕЊЕ о одлагању јавне седнице Комисије за јавни увид у нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 5“

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам
и грађевинске послове
Број: 04-350-431/2017
Датум: 05.09.2023. године
П о ж а р е в а ц

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одлагању јавне седнице Комисије за јавни увид у нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ заказане за петак 8. септембар 2023. године

Обавештава се заинтересована јавност да се раније објављен термин одржавања јавне седнице за 08.09.2023. године одлаже за 27.09.2023. године са почетком у 12.00 часова.
Огласом о јавном увиду, објављеном 23. маја 2023. године у дневном листу „Данас“ и локалном листу „Реч Народа“, као и на интернет страници Одељење за урбанизам и грађевинске послове, Градске управе Града Пожаревца, оглашен је јавни увид у у нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 5“ у периоду од 23. маја до 23. јуна 2023. године.
У садржини огласа објављен је термин одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид заказан за петак 08.09.2023. године, са почетком у 12 часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска број 2, у Пожаревцу.
Јавна седница Комисије за јавни увид која је била заказана за петак 08.09.2023. године одлаже се из техничких разлога за 27.09.2023. године са почетком у 12.00 часова и одржаће се у у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска број 2, у Пожаревцу, уз присуство обрађивача планског документа и свих заинтересованих правних и физичких лица.

Начелник Одељења
Војислав Пајић, дипл.инж.арх.