Почетак » Обавештења
 

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада Славица Николић ПР. Радња за сакупљање отпада Александар 17 Пожаревац

Република Србија

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за локални економски развој,

пољопривреду и заштиту животне средине

ул. Дринска бр. 2

12000 Пожаревац

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада Славица Николић ПР. Радња за сакупљање отпада Александар 17 Пожаревац

                Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Пожаревца, у складу са чланом 63. став 3. и чланом 69. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. Закон) објављује Обавештење о пријему Захтева број:14-501-268/2019 од 02.12.2019. године за издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада на територији града Пожаревца од стране Славице Николић ПР.Радња за сакупљање отпада Александар 17 Пожаревац ул. Југовићева бр. 83 12000 Пожаревац.

Надлежни орган обавештава јавност да је Славица Николић ПР. Радња за сакупљање отпада Александар 17 Пожаревац (регистрован код АПР са матичним бројем 65499517) поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада дана 02.12.2019. године

Активности које наведени оператер предузима у оквиру сакупљања неопасног отпада су сакупљање папира, пластике и ПЕТ – амбалаже(алуминијумске лименке) на територији града Пожаревца.

По сакупљању наведеног неопасног отпада на територији града Пожаревца исти одмах предаје овлашћеном оператеру са којим има склопљен Уговор о пословно техничкој сарадњи.

Рок за достављање мишљења и предлога је 31.12.2019. године на e-mail: mvasic@pozarevac.rs

                Увид у поднети Захтев може се извршити сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова у канцеларији број 115(на спрату), контакт телефон: 012/539-726 Градске управе града Пожаревца Ул. Дринска бр. 2 у Пожаревцу.

Подели са другима: Facebook Twitter