Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење о сазваној јавној расправиNotice of public hearing convened

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. службено од 5.3.2014. године, даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 5.3.2014. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Нацрт Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта ујавној својини у Индустријској зони без накнаде “Nardi Balkan” д.о.о. Пожаревац.

Наведени нацрт стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца и огласној табли Градске управе града Пожаревца.

Позивају се заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, представници удружења грађана, правна лица са територије града Пожаревца, Опште удружење предузетника „Слога“ у Пожаревцу, Регионална привредна комора у Пожаревцу, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 11.3.2014. године закључно до 18.3.2014. године и дају примедбе и предлоге на наведен нацрт путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „Нацрт Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта“.

Отворени састанак представника органа Града Поажревца и заинтересованих правних лица, удружења, грађана и средстава јавног обавештавања одржаће се дана 18.3.2014. године, са почетком у 10,00 сати у сали 4 Градске управе града Пожаревца. Одговоре на питања на том састанку даваће представници Одсека за локални економски развој, инвестиције и пројекте Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине и Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца.

Наведени нацрт је стављен на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Бане Спасовић, дипл. правник

  Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. службено од 5.3.2014. године, даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 5.3.2014. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Нацрт Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта ујавној својини у Индустријској зони без накнаде “Nardi Balkan” д.о.о. Пожаревац.

Наведени нацрт стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца и огласној табли Градске управе града Пожаревца.

Позивају се заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, представници удружења грађана, правна лица са територије града Пожаревца, Опште удружење предузетника „Слога“ у Пожаревцу, Регионална привредна комора у Пожаревцу, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 11.3.2014. године закључно до 18.3.2014. године и дају примедбе и предлоге на наведен нацрт путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „Нацрт Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта“.

Отворени састанак представника органа Града Поажревца и заинтересованих правних лица, удружења, грађана и средстава јавног обавештавања одржаће се дана 18.3.2014. године, са почетком у 10,00 сати у сали 4 Градске управе града Пожаревца. Одговоре на питања на том састанку даваће представници Одсека за локални економски развој, инвестиције и пројекте Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине и Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца.

Наведени нацрт је стављен на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Бане Спасовић, дипл. правник

  Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони