Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of public hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. službeno od 5.3.2014. godine, daje se sledeće

O B A V Е Š T Е NJ Е 

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 5.3.2014. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Nacrt Еlaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta ujavnoj svojini u Industrijskoj zoni bez naknade “Nardi Balkan” d.o.o. Požarevac.

Navedeni nacrt stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca.

Pozivaju se zainteresovani građani na području grada Požarevca, predstavnici udruženja građana, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ u Požarevcu, Regionalna privredna komora u Požarevcu, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 11.3.2014. godine zaključno do 18.3.2014. godine i daju primedbe i predloge na naveden nacrt putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Nacrt Еlaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta“.

Otvoreni sastanak predstavnika organa Grada Poažrevca i zainteresovanih pravnih lica, udruženja, građana i sredstava javnog obaveštavanja održaće se dana 18.3.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati u sali 4 Gradske uprave grada Požarevca. Odgovore na pitanja na tom sastanku davaće predstavnici Odseka za lokalni ekonomski razvoj, investicije i projekte Odeljenja za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine i Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Požarevca.

Navedeni nacrt je stavljen na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

PRЕDSЕDNIK SKUPŠTINЕ GRADA, 

Bane Spasović, dipl. pravnik

  Еlaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u Industrijskoj zoni

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. službeno od 5.3.2014. godine, daje se sledeće

O B A V Е Š T Е NJ Е 

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 5.3.2014. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Nacrt Еlaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta ujavnoj svojini u Industrijskoj zoni bez naknade “Nardi Balkan” d.o.o. Požarevac.

Navedeni nacrt stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca.

Pozivaju se zainteresovani građani na području grada Požarevca, predstavnici udruženja građana, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ u Požarevcu, Regionalna privredna komora u Požarevcu, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 11.3.2014. godine zaključno do 18.3.2014. godine i daju primedbe i predloge na naveden nacrt putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Nacrt Еlaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta“.

Otvoreni sastanak predstavnika organa Grada Poažrevca i zainteresovanih pravnih lica, udruženja, građana i sredstava javnog obaveštavanja održaće se dana 18.3.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati u sali 4 Gradske uprave grada Požarevca. Odgovore na pitanja na tom sastanku davaće predstavnici Odseka za lokalni ekonomski razvoj, investicije i projekte Odeljenja za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine i Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Požarevca.

Navedeni nacrt je stavljen na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

PRЕDSЕDNIK SKUPŠTINЕ GRADA, 

Bane Spasović, dipl. pravnik

  Еlaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u Industrijskoj zoni