Početak » Obaveštenja
 

Obaveštenje o zameni obrazaca dozvola za upravljača i rukovaoca čamaca, odnosno mornara na plovećem postrojenju

Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Lučka kapetanija Veliko Gradište obaveštava građane, privredne i javne subjekte koji rukovode ili upravljaju jezerima i rekama,kategorisanim vodnim putevima za plovidbu plovila za rekreaciju a koji poseduju obrazce dozvola za upravljača i rukovoaca čamaca, odnosno mornara na plovećem postrojenju, izdatim u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja upravljača i rukovaoca čamca i Pravilnikom o načinu sticanja stručne osposobljenosti i o programu stručnih ispita posade određenih plovnih objekata, da će Lučka kapetanija Smederevo na zatev stranke izvršiti zamenu navedenih dozvola za odgovarajuće obrasce dozvola za upravljača čamcem koje se izdaju u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanjem čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Na osnovu navedenog proizilazi da imaoci straih obrazaca dozvola za upravljača i rukovaoca čamaca, odnosno mornara na plovećem postrojenju, nakon proteka zakonom prediđenog roka za podnošenja zahteva za zamenu straog za novi obrazac dozvole za upravljačem čamcem, „A“ ili „B“ kategorije, kao i međunarodne dozvole za upravljanje plovilom za rekreaciju, Lučka kapetanija neće vršiti zamenu posle 31. decembra 2019. godine.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter