Почетак » Обавештења » Попис пољопривреде » О Граду
 

Обавештење – Попис пољопривредеAnnouncement – Census of Agriculture

Попис пољопривреде на територији града Пожаревца продужен је до 31. децембра 2012. године.

Позивају се домаћинства која се баве сопственом пољопривредном производњом која није обишао пописивач да се пријаве Пописној комисији ради пописивања својих домаћинстава.

Грађани су дужни да се пријаве у радно време Градске управе града Пожаревца на телефон 012/539–723 а после радног времена и у нерадним данима на телефон 012/539–664.

Појединачни подаци прикупљени Пописом користе се искључиво у статистичке сврхе, а објављују се у збирном облику.

Свако одбијање давања података или давање нетачних података повлачи прекршајну одговорност и новчану казну.Agricultural Census in the city of Pozarevac was extended to 31 December 2012. year.

We invite households engaged in own agricultural production, which is visited enumerator to apply to the Commission for the census enumeration of their households.

Citizens are required to report to work during the City of Pozarevac 012/539-723 on the phone and after working hours and days off in the phone 012/539-664.

Individual data collected by the List are used solely for statistical purposes and published in aggregate form.

Any refusal to provide data or providing incorrect data pulls misdemeanor charges and fines.