Početak » Obaveštenja » Popis poljoprivrede » O Gradu
 

Obaveštenje – Popis poljoprivredeAnnouncement – Census of Agriculture

Popis poljoprivrede na teritoriji grada Požarevca produžen je do 31. decembra 2012. godine.

Pozivaju se domaćinstva koja se bave sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom koja nije obišao popisivač da se prijave Popisnoj komisiji radi popisivanja svojih domaćinstava.

Građani su dužni da se prijave u radno vreme Gradske uprave grada Požarevca na telefon 012/539–723 a posle radnog vremena i u neradnim danima na telefon 012/539–664.

Pojedinačni podaci prikupljeni Popisom koriste se isključivo u statističke svrhe, a objavljuju se u zbirnom obliku.

Svako odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka povlači prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu.Agricultural Census in the city of Pozarevac was extended to 31 December 2012. year.

We invite households engaged in own agricultural production, which is visited enumerator to apply to the Commission for the census enumeration of their households.

Citizens are required to report to work during the City of Pozarevac 012/539-723 on the phone and after working hours and days off in the phone 012/539-664.

Individual data collected by the List are used solely for statistical purposes and published in aggregate form.

Any refusal to provide data or providing incorrect data pulls misdemeanor charges and fines.