Početak » Aktuelno » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Obaveštenje – preliminarna lista kandidata koji se pozivaju za obuku

Kandidat koji se ne nalazi na Preliminarnoj listi ima pravo da podnese prigovor. Rok za ulaganje prigovora na preliminarnu listu izabranih kandidata je 18. jul 2022. godine do 16 časova.

Prigovor se može podneti Zavodu isključivo putem imejla na adresu:
mladen.velickovic@stat.gov.rs.

Prigovori će biti razmotreni najkasnije do 20. jula 2022. godine do 12 časova. Kanditati koji ulože prigovor odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili prigovor.