Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење – рок за подношење нових захтева за легализацију Announcement – Deadline for submission of new applications for legalization

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

-Одсек за легализацију-

ОБАВЕШТЕЊЕ

ГРАЂАНИМА ДА:

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ НОВИХ ЗАХТЕВА

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ИСТИЧЕ

29. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ

City Administration of Pozarevac

Department of Urban Planning and Construction

-Department of legalization-

NOTICE

Citizens to:

Deadline for submitting new applications

for legalization is up to

29. january of 2014. year

Подели са другима: Facebook Twitter