Почетак » Обавештења
 

Обавештење – Седница Комисија за планове Града Пожаревца

Обавештавамо све заинтересоване да је XLVII Седница Комисија за планове Града Пожаревца заказана за 16.09.2020. године и да ће се одржати у сали број 11 Градске управе Града Пожаревца, са почетком у 10 часова.

            За седницу је предвиђен следећи дневни ред:

  1. Стручна контрола урбанистичког пројекта за доградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели бр. 1334 КО Пожаревац, израђен од стране “NA2 studio” из Пожаревца
  2. Стручна контрола урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели бр.714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 и 724/1, све К.О. Пожаревац, на углу ул. Немањине и Нушићеве, у Пожаревцу, израђен од стране „ARHI STUDIO NM“, ул. Стари корзо бр. 30, Пожаревац
  3. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „Првомајска“ у Костолцу
  4. Разно
Подели са другима: Facebook Twitter