Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење за грађане

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:

  1. ПОСТАВЉАЊЕ СМРТОВНИЦА НА СТАБЛА ДРВЕЋА, ИЗЛОГЕ И ДРУГА MEСTA ОСИМ НА ТАБЛЕ КОЈЕ СУ ПОСТАВЉЕНЕ ЗА ТУ НАМЕНУ;
  2. ИСТИЦАЊЕ СВИХ ВРСТА ОГЛАСА, ОБАВЕШТЕЊА, ПЛАКАТА И СЛИЧНО ОСИМ НА ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА И СТУБОВИМА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ.

 

УКОЛИКО У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА БУДЕ УТВРЂЕНО ПОСТУПАЊЕ СУПРОТНО НАВЕДЕНОМ, ОРГАН УПРАВЕ НАДЛЕЖАН ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЋЕ НАЛОЖИТИ НОСИОЦУ ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊЕ УОЧЕНИХ НЕДОСТАТАКА.

 

УКОЛИКО НОСИЛАЦ ОБАВЕЗЕ НЕ ПОСТУПИ ПО ДАТОМ НАЛОГУ, ТА РАДЊА ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ДРУГОГ ЛИЦА НА ТЕРЕТ ИЗВРШЕНИКА.

ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“, бр.12/2010)

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА