Почетак » Обавештења
 

Обавештење за јавност

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. бр. 129/07, 83/14 – други закон,101/16 – други закон и 47/18),
Градска управа Града Пожаревца, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина Града Пожаревца, а који предлаже Градско веће Града Пожаревца и то:

– Одлука о накнадама за коришћење јавних површина.

У Пожаревцу, 29. фебруара 2018. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подели са другима: Facebook Twitter