Početak » Obaveštenja
 

Obeležavanje Dana sećanja na stradanje i progon Srba u oružanoj akciji hrvatske vojske „Oluja“

RЕPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

SЕKTOR ZA VANRЕDNЕ SITUACIJЕ

ODЕLJЕNJЕ ZA VANRЕDNЕ SITUACIJЕ U POŽARЕVCU

U skladu sa Naredbom načelnika Sektora za vanredne situacije 09 broj 161-1737/2017 od 31.07.2016. godine, a u vezi aktiviranja sirena za javno uzbunjivanje u cilju obeležavanja 5. avgusta – Dana sećanja na stradanje i progon Srba u oružanoj akciji hrvatske vojske „Oluja“, obaveštavamo vas sledeće:

  • Dana 05. avgusta 2017. godine, tačno u 12:00 časova, na celoj teritoriji Republike Srbije, izvršiće se aktiviranje sirena za uzbunjivanje emitovanjem zvučnog signala „prestanak opasnosti“ u trajanju od 60 sekundi.

 INFORMATIVNA SLUŽBA GRADA POŽARЕVCA