Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о додели награда и повеља града Пожаревца The decision to award prizes and charters of Pozarevac

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 7.10.2013. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља града Пожаревца

I

            Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, награде града Пожаревца у нето износу од по 57.280,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Вељковић др Зорици из Пожаревца;
  2. Илић Светомиру из Пожаревца и
  3. Црнобрња Петру из Пожаревца.

II

            Поводом 15.октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, повељe града Пожаревца додељују се:

1. Колу српских сестара, Месном одбору у Пожаревцу и

2. Удружењу потомака ратника 1912-1920. године у Пожаревцу.

III

            О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе града Пожаревца.

 

У Пожаревцу, 7.10.2013. године      Број: 01-06-143

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 7.10.2013. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља града Пожаревца

I

            Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, награде града Пожаревца у нето износу од по 57.280,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Вељковић др Зорици из Пожаревца;
  2. Илић Светомиру из Пожаревца и
  3. Црнобрња Петру из Пожаревца.

II

            Поводом 15.октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, повељe града Пожаревца додељују се:

1. Колу српских сестара, Месном одбору у Пожаревцу и

2. Удружењу потомака ратника 1912-1920. године у Пожаревцу.

III

            О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе града Пожаревца.

 

У Пожаревцу, 7.10.2013. године      Број: 01-06-143

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter