Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о додели награда и повеља града ПожаревцаDecisions on awards and charters of Pozarevac

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 7.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља града Пожаревца

I

            Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, награде града Пожаревца у нето износу од по 59.650,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Ђорђевић др Горану, начелнику Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу;
  2. Ђурић Живораду, хуманитарном раднику из Београда и
  3. Савић Новици, дописнику „Радио-телевизије Србије“ из Пожаревца.

II

Поводом 15.октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, повељe града Пожаревца додељују се:

  1. Казнено-поправном заводу у Пожаревцу-Забели и
  2. Самосталној трговинској радњи „Цвећара Љиљан“ у Пожаревцу.

III

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе града Пожаревца.

 

 

У Пожаревцу, 7.10.2014. године      Број: 01-06-145

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 7.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља града Пожаревца

I

            Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, награде града Пожаревца у нето износу од по 59.650,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Ђорђевић др Горану, начелнику Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу;
  2. Ђурић Живораду, хуманитарном раднику из Београда и
  3. Савић Новици, дописнику „Радио-телевизије Србије“ из Пожаревца.

II

Поводом 15.октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, повељe града Пожаревца додељују се:

  1. Казнено-поправном заводу у Пожаревцу-Забели и
  2. Самосталној трговинској радњи „Цвећара Љиљан“ у Пожаревцу.

III

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе града Пожаревца.

 

 

У Пожаревцу, 7.10.2014. године      Број: 01-06-145

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter