Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Одлука о додели награда и повеља Града Пожаревца

На основу члана 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 13.6.2016. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља Града Пожаревца

I

            Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, награде Града Пожаревца, у нето износу од по 61.600,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Милановић Викторији из Пожаревца, секретару Међуопштинске организације слепих и слабовидих Србије у Пожаревцу и
  2. Топо Николи из Костолца, уметничком руководиоцу Културно-уметничког друштва „Костолац“ у Костолцу.

II

            Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, повељa Града Пожаревца додељујe се:

  1. Д.О.О. „Digital Logic“ из Пожаревца.

III

            О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 13.6.2016. године      Број: 01-06-85

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter