Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о додели награда и повеља Града Пожаревца

На основу члана 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 29.5.2017. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља Града Пожаревца

I

            Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, награде Града Пожаревца, у нето износу од по 61.400,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Грујић Јовани, спортисткињи из Пожаревца и
  2. Радовановић др Бојану из Пожаревца, хирургу Опште болнице у Пожаревцу.

II

            Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, повељa Града Пожаревца додељујe се:

  1. Коњичком друштву „Кнез Михаило“ у Пожаревцу.

III

            О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 29.5.2017. године      Број: 09-06-72

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter