Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о додели награда и повеља

На основу члана 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 25.5.2015. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља града Пожаревца

I

            Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, награде града Пожаревца, у нето износу од по 60.250,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Винкић Владици из Пожаревца, новинару „Радио Пожаревца“;
  2. Миловановић Радиши из Батовца, пољопривредном произвођачу и
  3. Стојилковић Срђану из Пожаревца, судијском сараднику Привредног суда у Пожаревцу.

II

            Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, повељa града Пожаревца додељујe се:

  1. Удружењу Рома Браничевског округа у Пожаревцу.

III

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 25.5.2015. године      Број: 01-06-84

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.


На основу члана 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 27.5.2015. године, донео је

О Д Л У К У

о додели повеље града Пожаревца

I

            Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, повељa града Пожаревца додељујe се и:

  1. „Styline” Д.О.О. из Пожаревца.

У Пожаревцу, 27.5.2015. године      Број: 01-06-84/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter