Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о додели награда, повеља и Плакете града Пожаревца Decisions on awards, plaques, and charters of Pozarevac

На основу члана 4, 8. и 13. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 5.10.2012. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда, повеља и Плакете града Пожаревца

I

Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, награде града Пожаревца, у нето износу од по 57.500,00 динара и повеље о награди додељују се:

1. Вила Владимиру из Костолца;

2. Ивић Драгију из Пожаревца и

3. Јовић Богољубу из Пољане.

II

Поводом 15.октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, повељe града Пожаревца додељују се:

1. Школи за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу и

2. Д.О.О. „Филип“ из Пожаревца.

III

Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца Плакета града Пожаревца додељује се:

1. Пожаревачкој гимназији, за 150 година постојања и рада.

IV

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 5.10.2012. године Број: 01-06-92

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

На основу члана 4, 8. и 13. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 5.10.2012. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда, повеља и Плакете града Пожаревца

I

Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, награде града Пожаревца, у нето износу од по 57.500,00 динара и повеље о награди додељују се:

1. Вила Владимиру из Костолца;

2. Ивић Драгију из Пожаревца и

3. Јовић Богољубу из Пољане.

II

Поводом 15.октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, повељe града Пожаревца додељују се:

1. Школи за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу и

2. Д.О.О. „Филип“ из Пожаревца.

III

Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца Плакета града Пожаревца додељује се:

1. Пожаревачкој гимназији, за 150 година постојања и рада.

IV

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 5.10.2012. године Број: 01-06-92

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter