Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територијеОдлука о укидању ванредне ситуације на делу територије

На основу Закона о ванредним ситуацијама, Градоначелник града Пожаревца доноси:

О Д Л У К У

о укидању ванредне ситуације на делу територије

На основу закључка Штаба за ванредне ситуације од 11.08.2014. године,УКИДА СЕ ванреднa ситуација на делу територије града Пожаревца, у насељеним местима Пожаревац, Костолац, МЗ Ћириковац, МЗКленовник, МЗ Село Костолац, МЗ Дрмно, МЗ Кличевац и МЗ Речица– услед престанка  непосредне опасности од елементарне непогоде – обилних падавина и потребе уклањања последица у наведеним местима.

О б р а з л о ж е њ е

Одлука се доноси у 19:00 часова, на основу закључка и предлога Штаба за ванредне ситуације града Пожаревца, са састанка одржаног дана11.08.2014. године. Одлука је донета у 19:00 часова.

На основу Закона о ванредним ситуацијама, Градоначелник града Пожаревца доноси:

О Д Л У К У

о укидању ванредне ситуације на делу територије

На основу закључка Штаба за ванредне ситуације од 11.08.2014. године,УКИДА СЕ ванреднa ситуација на делу територије града Пожаревца, у насељеним местима Пожаревац, Костолац, МЗ Ћириковац, МЗКленовник, МЗ Село Костолац, МЗ Дрмно, МЗ Кличевац и МЗ Речица– услед престанка  непосредне опасности од елементарне непогоде – обилних падавина и потребе уклањања последица у наведеним местима.

О б р а з л о ж е њ е

Одлука се доноси у 19:00 часова, на основу закључка и предлога Штаба за ванредне ситуације града Пожаревца, са састанка одржаног дана11.08.2014. године. Одлука је донета у 19:00 часова.

Подели са другима: Facebook Twitter