Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Održana je druga sednica Privrednog saveta Grada Požarevca

Dana 18. decembra 2017. godine, održana je druga sednica Privrednog saveta Grada Požarevca, na kojoj  je usvojena  Informacija Odeljenja za LER, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca u vezi daljih aktivnosti Grada Požarevca u programu certifikacija opština po meri privrede u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). S obzirom da je Grad Požarevac već sredinom decembra meseca 2017. godine, započeo proces pripreme dokazne dokumentacije za ispunjenost kriterijuma Grada Požarevca za članstvo u regionalnog BFC SEE mreži, konstatovano je da su uloga i zadatak Privrednog saveta Grada Požarevca od ključnog značaja da se sam proces okonča u što kraćem roku.

Nadalje,  članovi  Privrednog saveta Grada Požarevca su se upoznali sa  nacrtima akata koji će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada Požarevca i to: Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu, Odluke o boravišnoj taksi,  Odluke o lokalnim administrativnim taksama,  Odluke o lokalnim komunalnim taksama,  Odluke o uslovima i visini  naknade za korišćenje ulica, opštinskih i nekategorisanih  puteva na teritoriji grada Požarevca,  Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca  za period 2018-2020. godina, kao i  Odluke u uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-202, a u toku 2018. godine.  Članovi Privrednog saveta  Grada Požarevca su izneli  mišljenje  o potrebi obezbeđenja sredstva u budžetu Grada za hitne intervencije na stambenim zgradama, smanjenja visine boravišne  takse,  kao i  taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru. Takođe je istaknuta potreba da se u narednoj godini organizuju skupovi sa privrednicima sa teritorije Grada Požarevca kako bi se upoznali sa Odlukom o pogodnostima za privrednike i Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca koji je upravo Grad Požarevac i izradio u cilju jačanja postojećih privrednika i stvaranja uslova povoljnog poslovnog okruženja.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter