Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одржана је друга седница Привредног савета Града Пожаревца

Дана 18. децембра 2017. године, одржана је друга седница Привредног савета Града Пожаревца, на којој  је усвојена  Информација Одељења за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца у вези даљих активности Града Пожаревца у програму цертификација општина по мери привреде у југоисточноj Европи (BFC SEE). С обзиром да је Град Пожаревац већ средином децембра месеца 2017. године, започео процес припреме доказне документације за испуњеност критеријума Града Пожаревца за чланство у регионалног BFC SEE мрежи, констатовано је да су улога и задатак Привредног савета Града Пожаревца од кључног значаја да се сам процес оконча у што краћем року.

Надаље,  чланови  Привредног савета Града Пожаревца су се упознали са  нацртима аката који ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине града Пожаревца и то: Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, Одлуке о боравишној такси,  Одлуке о локалним административним таксама,  Одлуке о локалним комуналним таксама,  Одлуке о условима и висини  накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних  путева на територији града Пожаревца,  Програма локалног економског развоја Града Пожаревца  за период 2018-2020. година, као и  Одлуке у условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-202, а у току 2018. године.  Чланови Привредног савета  Града Пожаревца су изнели  мишљење  о потреби обезбеђења средства у буџету Града за хитне интервенције на стамбеним зградама, смањења висине боравишне  таксе,  као и  такса за истицање фирме на пословном простору. Такође је истакнута потреба да се у наредној години организују скупови са привредницима са територије Града Пожаревца како би се упознали са Одлуком о погодностима за привреднике и Програмом локалног економског развоја Града Пожаревца који је управо Град Пожаревац и израдио у циљу јачања постојећих привредника и стварања услова повољног пословног окружења.

Подели са другима: Facebook Twitter