Почетак » Актуелно » О Граду
 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

На овој седници на дневном реду је била анализа о раду Градског штаба за ванредне ситуације непосредно пре и у току ванредног стања. Прва седница је одржана неколико дана пре расписивања ванредног стања 13.марта. Од прве ванредне седнице Штаба (13.03.2020) до доношења Одлуке о укидању ванредног стања (06.05.2020), Градски штаб је одржао је 17 ванредних седница, а након доношења Одлуке још 2 ванредне седнице, значи укупно 19 ванредних седница.На штабу је донето 11 наредби, 25 закључака, 7 препорука и организован је Стручно оперативни тим за заштиту услед болести COVID-19. Задатак стручно-оперативног тима је био да прати актулено стање, пружа информације и даје предлоге мера превенције и деловања Градском штабу за ванредне ситуације на територији града Пожаревца, у циљу заштите становништва за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.3.1. Ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, примењивале су се мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу као и друге мере предвиђене ЗАКОНИМА, НАРЕДБАМА, УРЕДБАМА, ЗАКЉУЧЦИМА, ОДЛУКАМА, ПРАВИЛНИЦИМА и ПРЕПОРУКАМА Владе Републике Србије и ИНСТРУКЦИЈАМА надлежних Министарстава.

ПРЕДУЗЕТЕ ДРУГЕ МЕРЕ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА НА ТЕРЕНУ

Градско веће Града Пожаревца наложило је јавним предузећима чији је оснивач Град Пожаревац да не врше обрачун камате за неплаћене рачуне по основу пружених комуналних услуга за месеце фебруар, март и април 2020. године.

Градски штаб за ванредне ситуације Града Пожаревца 31.03.2020. године донирао следеће:

  1. Дом здравља

–           250 комада комбинизона са капуљачом

–           100 комада заштитних наочара

–           1.000 комада заштитних каљача

–           200 комада заштитних мантила

–           200 комада заштитних капа

–           100 комада антибактеријског гела

–           1.000 комада заштитних рукавица.

 

  1. Општа болница Пожаревац

–           500 комада рукавица

 

  1. КПЗ Забела

–           100 комада рукавица

–           10 комада комбинизона са капуљачом

 

  1. ЈКП Комуналне службе

–           500 комада заштитних рукавица

 

  1. Полицијска управа Пожаревац

–           300 заштитних рукавица

Градски штаб за ванредне ситуације Града Пожаревца донирао укупно 875 литара алкохола Општој болници Пожаревац, Дому здравља Пожаревац, КПЗ Забела, КПЗ за жене, јавним предузећима, установама, Полицијској управи Пожаревац, судовима, тужилаштвима, ватрогасно-спасилачкој јединици и црвеном крсту.

Градски штаб за ванредне ситуације Града Пожаревца 08.04.2020. године донирао следеће:

  1. Општој болници Пожаревац

–           3.000 комада заштитних маски

–           2.500 комада хирушких каљача

–           2.000 комада хирушких капа

–           етанол 70% 96 литара

–           латекс рукавице 15.000 комада

–           30 комада дигитални термометар

–           100 комада комбинизона са капуљачом

–           250 комада заштитних мантила

–           70 комада мантила водоодбојних са капуљачом

–           5 комада асепсола

–           20.000 пвц рукавица

–           70 комада заштитних наочара

–           алкохол 96% 500 литара

–           2 комада 3D штампача за израду заштитних визира и 30 килограма материјала за израду.

 

  1. Завод за јавно здравље Пожаревац

–           500 комада заштитних маски

–           600 комада заштитних мантила

–           2.000 комада хирушких каљача

–           1.000 комада заштитних рукавица

–           1.000 комада заштитних капа

–           80 комада заштитних наочара

–           100 комада антибактеријског гела 100мл.

 

  1. Дом здравља Пожаревац

–           1.000 комада заштитних маски

–           2.000 комада заштитних мантила

–           6.500 комада заштитних каљача

–           30.000 комада заштитних рукавица

–           5.000 комада заштитних капа

–           450 заштитних наочара

–           400 комада антибактеријског гела 100мл

 

  1. ЈКП Комуналне службе Пожаревац

–           20 комада заштитних мантила

–           100 комада хирушких каљача

–           20 комада заштитних капа

У обезбеђивању донације помогли су Концерн Бамби А.Д. Пожаревац, Привредно друштво ,,Маркет-Паркет“ доо Пожаревац ,ПР Дрнда Интернационал Пожаревац ,Привредно друштво ,,Минел Еним“ доо Смедерево, Привредно друштво Водопривреда доо Пожаревац,Установа социјалне заштите ,,Хомољски рај“ Пожаревац, Привредно друштво ,,Инон неимар“ Пожаревац Премијер доо Пожаревац.

На иницијативу ГШВС, а при локалној самоуправи је формиран позивни кол центар и агажовани су волонтери за помоћ у снабдевању угрожених категорија становништва.

Преко волонтера су дељени пакети помоћи за социјално угрожене категорије, пензионере са примањима до 30 000 динара, незапослена лица која су се налазили на евиденцији Националне службе за запошљавање до 31.03., инвалиди по списку Међу општинског удружења глувих и наглувих Пожаревац, корисници једнократне новчане помоћи који су у последње 2 године били на евиденцији Центра за социјални рад Пожаревац и 500 социјално угрожених ромских породица по списку удружења Рома Браничевског округа. Постојала је стална координација између Штаба и субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање: Општа болница Пожаревац, Дом здравља Пожаревац, Завод за јавно здравље Пожаревац, Апотекарска установу Пожаревац, Црвени крст Пожаревац ЈКП, МУП ПУ ПОжаревац, медији, надлежне комуналне, санитарне и др. инспекције ради провере општих мера превенције и спровођења мера Владе РС.Достављани су подаци Одељењу за ванредне ситуације Пожаревац.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подели са другима: Facebook Twitter