Početak » Obaveštenja » Servisne informacije
 

Plan aktivnosti na pripremi TS za GS 2018/2019.

Iz Javnog preduzeća Toplifikacija poručuju da će biti spremni za grejnu sezonu od 7. oktobra.

U ovom trenutku toplifikaciona mreža je napunjena sa 95 procenata.

Početak punjenja i dopuna sekundarnih instalacija počela je od danas, završetak punjenja očekuje se 7. oktobra.

Tople probe planirane su za 9. oktobar zato što se po kratkoročnim prognozama zahlađenje očekuje posle 10. oktobra.

Cirkulacione pumpe na sekundarima će se uključivati počevši od 01. oktobra sukcesivno, po završenom punjenju sekundara i odzračivanju.

Probna cirkulacija vode u primarnom sistemu je planirana za 03. oktobar.