Почетак » Обавештења » О Граду
 

План чишћења снегаPlan on clearing snow

У оквиру активности Штаба за ванредне ситуације града Пожаревца, сачињен је план чишћења снега са централних градских тргова и улица.

У среду 8. фебруара, од 21. сат, биће чишћене улице и тргови: Трг Радомира Вујовића, Табачка чаршија, део Моше Пијаде до Униона МЗ, Трг ослобођења, Лењинова, 15. октобра и Дринска.

У четвртак 9. фебруара, од 21 сат, улице: Моше Пијаде до Јована Шербановића, Јована Шербановића до Његошеве, Његошева, Стари корзо, Воје Дулића до Галерије Барили, Таковска до Братства јединства, Синђелићева, Вељка Дугошевића и Кнеза Лазара до Синђелићеве.

Штаб позива грађане да уклоне возила из наведених улица у одређено време. Наведених дана возила могу бесплатно паркирати од 14 сати на затвореним паркинг просторима код Хотела „Дунав“ и Центра за културу као и на паркингу иза Робне куће.Plan is made for cleaning the snow from the central city squares and streets – the Headquarters for Emergency Situations of Pozarevac city.

On Wednesday 8th February,  at nine o’clock evening, will be cleaned following streets and squares:  „Trg Radomira Vujovica“, „Tabacka carsija“,  part of the „Mose Pijade“ to „Union MZ“, „Trg Oslobodjenja“, „Lenjinova“, „15 Oktobra“ and „Drinska“.

On Thursday 9th February,at nine o’clock evening, the streets: from „Mose Pijade“ to „Jovana Serbanovica“, from „Jovana Serbanovica“ to „Njegoseva“, „Stari korzo“, „Voje Dulic“ to the Gallery „Baril“i, „Takovska“ to „Bratstva jedinstva“, „Sindjeliceva“, „Veljko Dugosevic“ and „Knez Lazar“ to „Sindjeliceva“.

Staff invites the public to remove the vehicle from the streets at certain times. At that time, vehicles can park for free from 14 pm on the indoor parking at the Hotel „Dunav“ and „Centar za kulturu“ and at the parking behind „Robna kuca“.

Подели са другима: Facebook Twitter