Почетак » Актуелно » О Граду
 

Почетак реконструкције „Баште Чикош“

Након уређења Табачке чаршије, Град Пожаревац приступа реновирању још једног значајног дела градског језгра – просторне целине „Чикош“.
Након израђеног пројекта уређења овог простора крећемо у реализацију реконструкције „Баште Чикош“.
Пре почетка радова на партерном уређењу, радове на замени и изградњи нове инфраструктуре изводиће ЈКП ’’Водовод и канализација’’, ЈП „Електродистрибуција Србије“ и Телеком Србија.
Радови почињу 15. септембра 2023. године.
Вредност радова на партерном уређењу по новом пројекту износи око 45.000.000 динара са ПДВ-ом.
Уређење овог дела града, значајног за све Пожаревљане, подразумева нову пешачку комуникацију.
Биста Павла Савића, за коју се планира реконструкција, имаће посебно уређење око ње како би се нагласио значај великог научника.
Урбани мобилијар за игру имаће за циљ да окупи најмлађе Пожаревљане као део оазе намењен свим генерацијама.
Део калдрме на припадајућој парцели, сачуваће се и реконструисати како би очувао дух овог култног места, препознатљивог старијим суграђанима.
Боемском духу које је ово место одувек имало биће додате нове клупе и расвета, а грађани ће уживати у природном хладу старих кестенова, док ће баште угоститељских објеката бити унифициране и израђене од сибирског ариша и храста са перголама.
Желећи да „Чикош“ буде и даље оаза за одмор, планиран је и нови простор зелених површина уз задржавање постојећих стабала и њихову додатну заштиту.