Почетак » Актуелно » О Граду
 

Посета италијанског региона ПожаревцуItalian region visiting Pozarevac

Наставити започету сарадњу

Започету сарадњу између италијанске регије Фриули Венеција Ђулија и града Пожаревца потребно је даље наставити и обогатити, речено је на састанку представника двају већ традиционалних партнера. Према речима представника италијанске делегације, Александра Перелија, његова регија има велики интерес за бројне делатности поготову што у околини Трста живи око 16.000 Срба.

delegacija_IT

Члан Градског већа задужен за спорт и и омладину Александар Ђокић, навео је да се настављају сусрети у области културе, спорта и туризма па ће наредни бити крајем текућег месеца. Директорка Туристичке организације Пожаревца Даворка Митровић, је рекла да ће се надаље посебно радити на презентацији туристичких потенцијала града Пожаревца који ће би презентирани у Италији.Continue with cooperation


Initiated cooperation between the Italian region of Friuli Venezia Giulia and Pozarevac need to continue and enhance, told a meeting of representatives of two of the traditional partners. According to representatives of the Italian delegation, Alexander Perelija, his region has a great interest in a number of activities especially in the area of Trieste which has about 16,000 Serbs.

delegacija_IT

City Council member in charge of Sports and Youth and Aleksandar Djokic said to continue meetings in the fields of culture, sports and tourism and will be coming at the end of the month. Director of Tourist Organization Pozarevac Davorka Mitrovic, said she would continue to work specifically on the presentation of tourist potential of Pozarevac which will be presented in Italy.

Подели са другима: Facebook Twitter