Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавности и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрту   Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2024. годину (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одржаће се у периоду од 16.4.2024. године до 23.4. 2024. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: marko.savic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине, Одсека за локални економски развој, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу o нацрту Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2024. годину.“

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и Текст Нацрта.