Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

POZIV ZA UČЕŠĆЕ U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA POŽARЕVCA ZA 2024. GODINU

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrtu   Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2024. godinu (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 16.4.2024. godine do 23.4. 2024. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: marko.savic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za investicije, lokalni ekonomski razvoj i poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odseka za lokalni ekonomski razvoj, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2024. godinu.“

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i Tekst Nacrta.